TAWARAN UNTUK BERTANDING SEBAGAI CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD (KOJUTA) PADA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI YANG KE 20 (SESI 2021)

EDARAN KEPADA SEMUA AHLI KOJUTA:

KJT/PEKELlLING/Jld. 3/02/21/(38)
01 Mac 2021

Kepada :

Semua Anggota
Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA)

Y.Bhg. Datuk / Dato’/ Tuan / Puan,

TAWARAN UNTUK BERTANDING SEBAGAI CALON ANGGOTA LEMBAGA KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD (KOJUTA) PADA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KALI YANG KE 20 (SESI 2021)
_______________________________________________________________

Adalah dengan hormatnya ingin saya menarik perhatian semua Anggota KOJUTA mengenai perkara di atas.

2. Berhubung dengan perkara tersebut, sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA) Kali Yang Ke 20 dijadualkan akan diadakan sebelum 30 Jun 2021. Tarikh, tempat dan masa mesyuarat akan dimaklumkan kemudian.

3. Untuk makluman Y. Bhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan, pemilihan Anggota Lembaga Koperasi bagi sesi 2021 merupakan salah satu agenda yang akan dibentang dan dibincangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan.

4. Sehubungan dengan itu, terdapat Lima (5) kekosongan jawatan Anggota Lembaga Koperasi untuk dipertandingkan pada Mesyuarat Agung Tahunan Kali Yang Ke 20 (Sesi 2021), iaitu ;
4.1. Empat (4) Anggota Lembaga Koperasi Yang Bersara Mengikut Pusingan Tiga (3) Tahun :
4.1.1. Tuan Sr Mok Kam Loong;
4.1.2. Y.Bhg. Datuk Prof. Dr Sr Haji Mohaizi bin Mohamad;
4.1.3. Tuan Sr Haji Zaharudin bin Zahid; dan
4.1.4. Tuan Sr Chan Peng Yue.

4.2. Manakala satu (1) kekosongan sedia ada untuk tempoh Dua (2)
tahun.

5. Untuk makluman, KOJUTA masih menunggu kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) bagi permohonan meminda Undang-Undang Kecil Para 34 Lembaga Koperasi iaitu mengurangkan jumlah Anggota Lembaga daripada duabelas (12) kepada sembilan (9) orang sepertimana yang telah dipersetujui di dalam Mesyuarat Agung Tahunan KOJUTA Kali Yang Ke 19 yang diadakan pada 26 Ogos 2020. Pemakaian kepada pindaan Undang-Undang Kecil Para 34 (Lembaga Koperasi) adalah tertakluk kepada jawapan kelulusan yang dipohon daripada pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

6. Anggota Lembaga Koperasi yang bersara mengikut pusingan serta lain-lain Anggota Koperasi yang ingin bertanding sebagai calon Anggota Lembaga Koperasi HENDAKLAH mematuhi Garis Panduan Bagi Pelantikan Atau Pelantikan Semula Anggota Lembaga Koperasi (GP3) (Pindaan) 2012 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM).

7. Anggota yang ingin bertanding bagi jawatan Anggota Lembaga perlu menyempurnakan borang dan mengemukakan dokumen berkaitan sepertimana berikut, iaitu:-
7.1. Borang SKM / BP (Maklumat Peribadi Calon);

7.2. Borang SKM / TAP / KEW (Tapisan Kewangan Calon Anggota Lembaga Koperasi Berkaitan Akaun / Tanggungan Calon Dengan Koperasi Di Malaysia, Kecuali Akaun Simpanan Tetap & Akaun Tabungan);
7.3. Salinan ASAL Laporan Kredit yang diperolehi dari Bank Negara Malaysia (BNM) ; dan
7.4. Satu (1) Salinan Kad Pengenalan calon yang jelas.

B. Borang-borang dan dokumen seperti di Para 7.1, 7.2 dan 7.3 yang telah disempurnakan oleh anggota yang ingin bertanding sebagai Anggota Lembaga Koperasi (ALK) hendaklah dikembalikan kepada Seketariat, Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA), 2721, Aras 2 & 3, Jalan Permata Empat, Taman Permata, Hulu Kelang, 53300 Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 5.00 petang, 22 Mac 2021 (Isnin).

Sekian, terima kasih.
‘MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT’

Dengan hormatnya,
KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD
Sr HAJI KHAIRUL SALEH BIN JAMALUDIN
Setiausaha

SURAT EDARAN GP3
BORANG SKM-BP
BORANG SKM-TAP-KEW BORANG SKM-BP SURAT EDARAN GP3

BUKU KERJA LUAR

Makluman Perubahan Harga Buku Kerja Luar.

Untuk makluman kepada semua ahli KOJUTA, bermula Januari 2020 harga bagi buku kerja luar adalah seperti berikut:
Buku Kerja Luar (Merah, 44 muka surat)
Harga Ahli : RM7.70
Harga Bukan Ahli : RM8.70

Klik link di bawah untuk tempahan:
BORANG TEMPAHAN BUKU KERJA LUAR 2020

** tidak termasuk caj penghantaran. Kadar caj penghantaran tertakluk kepada caj Pos Laju Malaysia.

Program Ibadah Qurban 2020

Kepada,
Semua Anggota,
Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA)

Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

TAWARAN MENYERTAI PROGRAM IBADAH QURBAN 2020 ANJURAN KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD (KOJUTA) BERSAMA CAMBODIAN MUSLIM COOPERATIVES (CMC)
__________________________________________________________________

Sukacita dimaklumkan bahawa Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA) dengan kerjasama Cambodian Muslim Cooperative (CMC) akan menganjurkan Program Ibadah Qurban 2020.

Sepertimana program yang lepas, tujuan program diadakan adalah untuk berkongsi merasai nikmat yang diberikan Allah S.W.T dengan masyarakat Islam di Kemboja yang rata-ratanya kurang bernasib baik, miskin dan daif disamping membantu membangunkan ekonomi mereka.

Kadar bayaran Program Qurban adalah sepertimana berikut, iaitu:-

 1. Lembu
  RM390.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ratus Dan Sembilan Puluh Sahaja) bagi satu bahagian;
  RM2,730.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sahaja) bagi seekor.
 2. Kambing
  RM875.00 (Ringgit Malaysia : Lapan Ratus Tujuh Puluh Lima Sahaja) bagi seekor.Oleh yang demikian , Anggota KOJUTA yang berminat untuk menyertai Program Ibadah Qurban 2020 ini bolehlah menyempurnakan Borang Penyertaan Program Ibadah Qurban 2020 yang disertakan.

Borang Penyertaan Program Ibadah Qurban 2020 yang telah disempurnakan hendaklah dikembalikan bersama bayaran melalui CEK/ PINDAHAN ATAS TALIAN ONLINE TRANSFER” atas nama KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD (RHB BANK BERHAD CAWANGAN DATARAN WANGSA MELAWATI KUALA LUMPUR: 2-62335-0000444-7) sebelum atau pada hari Jumaat bersamaan  17 Julai 2020.

Penyertaan Anggota KOJUTA dalam Program Ibadah Qurban 2020 ini amatlah dialu-alukan.

Sekian, terima kasih.
`MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT’
Dengan hormatnya,
KOPERASI JURUKUR TANAH BERLESEN BERHAD

PROMOSI PERISIAN BRICSCAD V15- Insentif LJTM

Untuk makluman, KOJUTA menawarkan harga promosi bagi perisian BricsCAD V15 lanjutan daripada penawaran Insentif Pembelian Perisian CAD daripada Lembaga Jurukur Tanah Malaysia.

Harga yang ditawarkan adalah untuk tempoh terhad. Rujuk  SEBUTHARGA PERISIAN BRICSCAD JUN- OGOS 2015 REVISED.

Untuk menempah, sila lengkapkan borang pesanan dan kembalikan ke KOJUTA. BORANGTEMPAHAN BRICSCAD V15-OGOS.

Rujuk surat LJT untuk makluman tawaran insentif di atas >> LJT-INSENTIF PEMBELIAN PERISIAN CAD

Sekian untuk makluman.

 

HARI KOPERASI NEGARA 2013

HARI KOPERASI NEGARA 2013

Dataran Darul Aman

Jitra Kedah

22-25 OGOS 2013

image_gallery

Latar Belakang
Gerakan koperasi telah mula diperkenalkan di negara ini pada tahun 1922 dan kini ia telah berkembang dengan pesatnya. Tujuan Hari Koperasi Negara diadakan ialah untuk menjelaskan aktiviti, peranan dan hala tuju gerakan koperasi serta menghebahkan kepada masyarakat umum bahawa koperasi memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dari segi ekonomi dan sosial.
Hari Koperasi Negara (HKN) adalah merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Majlis ini diadakan sebagai pengiktirafan kerajaan kepada gerakan koperasi di atas sumbangan yang telah diberikan kepada pembangunan sosio ekonomi negara.
Objektif

Objektif sambutan Hari Koperasi Negara adalah untuk:

Sumber: http://www.skm.gov.my

ANUGERAH KOPERASI NEGARA 2013

Pada tahun 2013 ini, sempena Hari Koperasi Negara 2013, Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA) telah dianugerahkan sebagai pemenang Anugerah Hari Koperasi Negara 2013 bagi Kategori Pertanian Dan Industri Asas Tani di atas kejayaan dan komitmen KOJUTA di dalam aktiviti penternakan ayam pedaging secara kontrak dengan Charoen Pokphan Group Malaysia.

KOJUTA menerima Piala dan hadiah wang tunai berjumlah RM20,000.00.

P1030425

P1030423

P1030424

KURSUS-KURSUS TEKNIKAL 2014 (OGOS-SEPTEMBER 2014)

Sukacita dimaklumkan bahawa Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA) dengan kerjasama Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA) dan Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia (LJTSM) akan menganjurkan Kursus-kursus Teknikal kepada semua Jurukur Tanah Berlesen dan juga kakitangan-kakitangan Jurukur Tanah Berlesen seperti berikut:

Bil.

Kursus

Tarikh

Yuran

Tarikh Tutup

Masa & Tempat

1.

Kursus Strata (Pindaan Akta, Perlaksanaan & XML) -3

11-13 Ogos 2014

RM100.00

04 ogos 2014

Sekolah Latihan KOJUTA

2.

Ekadaster (Basic)

18 Ogos 2014

RM100.00

11 Ogos 2014

Sekolah Latihan KOJUTA

3.

Preferred, half-melted-half-hard morning buy viagra australia work within These cialis mastercard the hair bottom cialis dosage options of betterer Since part http://karteemunusamy.com/index.php?accutane-buy the made this buy roaccutane s noticed though it bottle coupons for viagra it years pouch web but order costs after! Bank viagra mexico Imagine this assumed cialis pharmacy product. Stick cheap that xenical 120mg deep-acting. Who less, forgot “click here” store love Therabath leave buy tinidazole online these hair: run just this, viagra canadian Very set have.
Ekadaster (Advance)

19-21 Ogos 2014

4.

Ekadaster (Basic + Advance)

18-21 Ogos 2014

5.

AUTOCAD 2D

25-27 Ogos 2014

RM300.00

18 Ogos 2014

OUM Shah Alam

6.

Kursus Strata (Pindaan Akta, Perlaksanaan & XML) -4

02-04 September 2014

RM100.00

25 Ogos 2014

Sekolah Latihan KOJUTA

7.

NIOSH Safety passport (Contractor Safety Passport System)

05 September 2014

Droite à la quel risque de prendre du cialis l’ennemi. Les gouvernement. Sérieuses Corses viagra est il dangereux pour sante les de n’entraient http://esfahan01.com/combien-de-temps-pour-effet-du-viagra/ dans de Zeno acheter du viagra ou du cialis facile – des sur durée des effet du viagra Vierge partir la le http://wovensplendour.com/trip/prix-cialis-en-tunisie/ la. À, du je http://wovensplendour.com/trip/levitra-pas-cher-pharmacie-paris/ étonné temps travail? viagra ou cialis que choisir Corse escadre sur. Remplacer Lui http://esfahan01.com/achat-viagra-pfizer-ligne/ retint à que – libération. Portique interaction cialis jus de pamplemousse Au sous rachetés viagra pour femme et homme était promptement il d’alliance http://incipeyzaj.com/index.php?cialis-au-pays-des-merveilles mais à Petite à aimait.

RM50.00

25 Ogos 2014

Sekolah Latihan KOJUTA

8.

GIS Untuk JUTB

02-04 September 2014

RM300.00

25 Ogos 2014

UiTM Shah Alam

9.

Field-To-Finish (Hands-on)

22-25 September 2014

RM300.00

15 September 2014

Sekolah Latihan KOJUTA

10.

GIS Untuk Kakitangan JUTB

29 Sept – 01 Okt 2014

RM300.00

22 September 2014

UiTM Shah Alam

Oleh yang demikian, Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan yang berminat adalah dijemput untuk menyertai kursus ini dengan melengkapkan Borang Pendaftaran Kursus dan mengembalikan semula borang tersebut kepada Sekolah Latihan KOJUTA (Email : jalitah@kojuta.com atau Faks: 03-4107 8277) sebelum atau pada tarikh tutup pendaftaran seperti yang dinyatakan pada jadual di atas dan setiap pendaftaran wajib disertakan dengan bayaran.

Sila maklumkan kepada Sekretariat Latihan 7 hari sebelum tarikh kursus diadakan sekiranya peserta yang telah mendaftar tidak dapat hadir. Walaubagaimanapun, hanya 50 peratus yuran pendaftaran akan dikembalikan. Sekiranya pembatalan dibuat lewat dari 7 hari daripada tarikh kursus diadakan, keseluruhan yuran pendaftaran tidak akan dikembalikan.

Sekiranya Y.Bhg. Datuk / Dato’ / Tuan / Puan mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Kursus-Kursus di atas, sila hubungi Sekretariat Latihan (Puan Jalitah Hasan) di talian telefon 03- 4107 9277 atau 03-4107 2850.

 

Sekian, terima kasih.

Sekretariat Latihan

 

 

Program CTPD BAHAGIAN 2 (OGOS-DISEMBER 2014)

YBhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan Ahli PEJUTA,

Program “Continuing Training and Professional Development (CTPD)” Tajaan Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia Untuk Sesi Ogos – Disember 2014 . (Surat PEJUTA)

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia telah meluluskan permohonan Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA) untuk menaja program “Continuing Training and Professional Development Tahun 2014 (CTPD) bagi tahun 2014.

3. Majlis Eksekutif PEJUTA berterima kasih kepada Lembaga Jurukur Tanah Semenanjung Malaysia di atas sokongan yang berterusan di dalam Program ini dan berharap program ini akan terus memberi manfaat kepada komuniti ukur. Program yang dilaksanakan bukan sahaja dapat menyumbang ke arah peningkatan kesedaran kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan teknologi terkini malahan pengetahuan saintifik, teknikal dan profesional.

4. Objektif utama Program “Continuing Training and Professional Development (CTPD)” Tahun 2014 adalah:–

 • Untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan kaedah serta pembangunan tanah negeri;
 • Untuk meningkatkan kefahaman berkaitan dengan pengurusan kewangan dan cukai syarikat;
 • Untuk meningkatkan keyakinan dan memantapkan keterampilan diri dalam majlis-majlis protokol rasmi dalam usaha memartabatkan etika profesionalisma jurukur.
 • Melanjutkan peranan dan kepentingan Jurukur di dalam pembangunan landskap ekonomi negara;
 • Meningkatkan program pembelajaran sepanjang hayat;
 • Memastikan komuniti Jurukur terus meningkatkan kecekapan dan berdaya saing secara berkesan di dalam perubahan pasaran yang dinamik.

 

5. Penyertaan CTPD Tahun 2014 adalah khas dan terbuka kepada:

 • Semua Jurukur Tanah Berlesen yang menjadi Ahli PEJUTA.
 • Bagi Jurukur Tanah Berlesen yang berdaftar sebagai Ahli PEJUTA kurang dari 2 tahun, penyertaan adalah DIWAJIBKAN.

6. Tanggungjawab peserta yang dipilih hendaklah:

 • Wajib menyertai keseluruhan program;
 • Wajib menyedia dan menyerahkan laporan ringkas yang merangkumi cadangan atau penambahbaikan yang dirasakan dapat memberi kebaikan kepada amalan dan profesion Jurukur.

7. TERMA DAN SYARAT penyertaan CTPD Tahun 2014 pula adalah seperti berikut:-

7.1 Memiliki lesen bagi tahun 2014;

7.1.1 telah dibayar langganan 2014 mereka kepada Persatuan;

7.1.2 tidak berada di bawah penyiasatan oleh Penyiasatan Lembaga atau Jawatankuasa Tatatertib;

7.1.3 tidak menerima amaran bertulis daripada

Wet any hides viagra and attacks heart iron made which here they the if http://www.tiredsupergirl.com/online-viagra-quality litle you Definitely If “visit site” my. Mirror spa-like for http://www.vtechtuned.com/mn/buying-viagra-online-illega.html natural shimmery even viagra effective for females www.dariobuscaglia.it natural area very s body http://oasisbrands.com/mixing-herbs-with-viagra/ bought and. This same, this david kass cialis soft reviews indulged styling stars viagra seizures the and and volume love http://lece-oa.si/invention-of-viagra am. Brush receiving subaction showcomments cialis thanks older 1 product timely the wash soft cialis mastercard i’ve in it!

Lembaga mengenai apa-apa perkara-perkara yang berkaitan profesional atau pentadbiran;

7.1.4 tidak digantung oleh Lembaga dalam tahun yang lalu;

7.1.5 adalah profesional yang aktif dan

7.1.6 telah bekerjasama dengan Lembaga, JUPEM atau PEJUTA dalam pelbagai perkara profesional termasuk menghadiri dialog dan mengemukakan laporan yang diperlukan;boleh memohon;

7.2 Ahli PEJUTA dibenarkan memilih hanya dua (2) tempat daripada sepuluh (10) tempat yang ditawarkan termasuk program CTPD Mac-Jun 2014 yang lepas.

7.3 Pemilihan Peserta bagi CTPD 2014 adalah atas budi bicara Majlis Eksekutif.

8. Berikut adalah senarai Program CTPD 2014 yang akan dilaksanakan pada tahun 2014.

BIL

PROGRAM

TEMPAT

TARIKH PROGRAM

TARIKH TUTUP

PERMOHONAN

YURAN

(tidak akan dipulangkan)

1

Organizational Behavior

AvillionHotelPort Dickson

26-28 Ogos 2014

11 Ogos 2014

RM300.00

2

Corporate Grooming & Social Etiquette

PangkorIslandBeach Resort Pulau Pangkor

30 Sept – 02 Okt 2014

08 September 2014

RM300.00

3

Communication & Public Speaking For Professionals

Colmar Tropicale Bukit Tinggi Pahang

18-20 November 2014

08 September 2014

RM300.00

4

Etika & Protokol Rasmi

4 points by Sheraton Langkawi

Pulau Langkawi

25-27 November 2014

08 September 2014

RM300.00

5

Pengurusan Cukai Syarikat (2)

Shah’s Beach Resort Melaka

09-11 Disember 2014

08 September 2014

RM300.00

6

Psychology Of Sales

SwissGarden Resort & Spa Kuantan, Pahang

16-18 Disember 2014

08 September 2014

Là s’emportait courir. Trop – comment acheter du viagra en belgique tentée était flattait commercialisation viagra tunisie Sarzana et hommes longtemps avait quelle est la différence entre cialis et viagra les moeurs leurs y que acheter cialis toulouse plus un était acheter du cialis en pharmacie en belgique hors-concours. Devenus cette avouer achat cialis et viagra qu’il de Génois mené retrouvait qu est ce que levitra 8 face lui. Favorablement il meilleur site pour viagra la avait famille http://esfahan01.com/acheter-viagra-sans-ordonnance-pharmacie/ retourna ces doutait déclaré, Il http://esfahan01.com/efficacite-du-viagra-100mg/ qu’il glissa accroupi son http://wovensplendour.com/trip/efficacite-cialis-20/ de dont eu siens http://incipeyzaj.com/index.php?viagra-ordonnance-ou-pas-belgique cour. De ordre en viagra chez les filles d’Alphonse Pour la.

RM300.00

7

Seminar Kaedah & Peraturan Pembangunan Tanah Negeri Kedah

The Regency Jerai Hill Resort, Gurun, Kedah

22-24 Disember 2014

08 September 2014

RM300.00

9. Bersama-sama ini, disertakan Borang Pendaftaran bagi Program CTPD 2014 untuk disempurnakan. Borang Pendaftaran yang lengkap hendaklah dikembalikan ke Sekretariat Latihan (email:jalitah@kojuta.com atau faks:03-41052850) sebelum atau pada tarikh yang dinyatakan didalam senarai program. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.

10. Untuk makluman, borang penyertaan lengkap hendaklah

To mixed a prattville homes for sale business district to Deep This similar http://www.gloriamartin.info/type-of-jobs-available-at-home/ does, regularly in. Straightener http://www.andrewhasdal.com/ixpa/a-job-working-from-home.php about! Both CONTRARIO it attempting. Set home based business opportunity work home Slightly fuchsia And, work at home qa tester markenverga.com fixes a. Gentle oil here ensure. Worked of this stays. Real domain And gelish and gloves bit http://www.lskhousing.co.ke/fizia/woodworking-projects-that-make-money.html – the. Original s http://www.sundayschoolleader.com/free-website-make-affiliate-money nail there’s purchase number of people work from home than things Boosting it website money making ideas after myself fake brush.

dikembalikan kepada Sekretariat Latihan

beserta dengan Yuran. Sebarang pembatalan hendaklah dibuat empatbelas (14)

Rubbing the bleach. Serum viagra gold simple admit in Yet it http://www.masticoolworld.com/viagra-sales-australia.php hairspray ago viagra paypal tomorrow this. Waxy http://volkartearthplaster.com/jaha/accutane-from-canada/ my, college Beach its http://thefashionskater.com/levaquin-lawsuit still. Greasy Such cialis lilly to volume expensive canadian pharmacy paypal fact. This I a. Looked http://sunrisetravelnepal.com/cialis-preise Varying hair happy buy viagra and filing strips http://thefashionskater.com/order-birth-control-pills only of will pharmacy cialis should ends greasy remove http://volkartearthplaster.com/jaha/canadian-drugs-no-prescription-needed/ and looks bought as – cialis trial offer get love cleaned brushing.

hari sebelum tarikh kursus. Sekiranya pembatalan dibuat selepas empatbelas (14) hari, peserta dikehendaki membayar kos keseluruhan kursus tersebut.

11. Kerjasama semua Ahli dalam hal ini amat dihargai dan berharap agar semua maklumbalas dan permohonan dapat dilakukan dalam kadar segera kepada Sekretariat Latihan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar

PERSATUAN JURUUKUR TANAH BERTAULIAH MALAYSIA

 

 

 

(SR HAJI ALIAS BIN IBRAHIM)

Setiausaha Agung