Sejarah KOJUTA

SEJARAH PENUBUHAN KOJUTA
Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad atau nama singkatannya KOJUTA telah diluluskan pendaftarannya oleh Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) yang sekarang dikenali sebagai Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) pada 10 November 2000 dengan No. Bil. Daftar W-6-0319 melalui Rujukan Pendaftaran JPK.WP.(PEN):1/480/(1)