Selamat Datang ke KOJUTA

Selamat datang ke laman sesawang Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA). Laman sesawang ini  diwujudkan bagi memudahkan penyampaian maklumat   kepada  Anggota  KOJUTA   khususnya   dan pelawat luar  amnya mengenai fungsi dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh KOJUTA sebagai rujukan umum semua pihak.

Wujudnya     laman    sesawang    ini    juga    selaras    dengan keperluan untuk menyediakan keberkesanan perkhidmatan yang berkualiti kepada pihak yang berkepentingan bagi memastikan reputasi organisasi yang mantap.

KOJUTA amat menghargai dan turut mengalu-alukan semua pihak terutama Anggota  KOJUTA  agar  terus melayari dan memberikan maklum balas agar budaya   penyampaian   perkhidmatan  yang berkualiti  dan  berkesan dapat direalisasikan  serta  apa  yang dilaksanakan  dapat  memberikan kebaikan kepada semua pihak.

“MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT”

Pautan Laman