Latihan / Projek Khas

Bermula pada tahun 2013, PEJUTA telah menyenarai kan beberapa kursus untuk dilaksanakan di bawah Continuous  Training Program Development (CTPD) kepada Juruukur Tanah Berlesen.

Kursus CTPD ini akan diadakan di dalam negara dan setiap peserta yang menyertai kursus ini akan dianugerahkan point (bersamaan dengan CEPD point).<