Aktiviti-aktiviti

Fungsi utama Koperasi ini ialah perkhidmatan yang berkaitan seperti mana berikut:-  

  1.  Memberi perkhidmatan pengurusan tiket-tiket penerbangan;
  2. Menjalankan aktiviti pembinaan dalam bidang sivil, struktur, mekanikal, elektrikal dan bangunan;
  3.  Menggalakan anggota berjimat cermat dan menyimpan sebahagian daripada pendapatan mereka pada setiap bulan menerusi potongan gaji atau bayaran langsung kepada Koperasi dan memberi kemudahan kredit dan pinjaman kepada anggota-anggota dan pekerja-pekerja Koperasi;
  4. Menjalankan aktiviti Skim Pajak Gadai Secara Islamik (Ar-Rahnu / Ar- Rahn);
  5. Menjalankan aktiviti pertanian, perladangan , pembalakan dan ternakan;
  6. Menjalankan aktiviti kebajikan anggota, pendidikan dan perniagaan
  7. Membeli, menjual, memindahkan  hak milik, mendirikan, menyewa, mencagar, memajak, menggadai dan memiliki harta alih dan harta tak alih;
  8. Melaburkan wang berlebihan dalam perkara yang dibenarkan menurut seksyen 54 Akta;
  9. Mengadakan subsidiari dibawah seksyen 19 Akta dengan kelulusan Suruhanjaya;Menyertai usahasama dan menjadi anggota kepada koperasi-koperasi lain; dan
  10. Mengadakan aktiviti lain yang berfaedah dengan kelulusan mesyuarat agung.

 

Klik link sebagai rujukan :  http://kojuta.com/aktiviti/

Klik link sebagai rujukan : http://kojuta.com/kursus/