Selamat Datang ke KOJUTA

Selamat datang ke laman sesawang Koperasi Jurukur Tanah Berlesen Berhad (KOJUTA). Laman sesawang ini diwujudkan bagi memudahkan penyampaian maklumat kepada Anggota KOJUTA khususnya dan pelawat luar amnya mengenai fungsi dan perkhidmatan yang dilaksanakan oleh KOJUTA sebagai rujukan umum semua pihak.

Wujudnya laman sesawang ini juga selaras dengan keperluan untuk menyediakan keberkesanan perkhidmatan yang berkualiti kepada pihak yang berkepentingan bagi memastikan reputasi organisasi yang mantap.

KOJUTA amat menghargai dan turut mengalu-alukan semua pihak terutama Anggota KOJUTA agar terus melayari dan memberikan maklum balas agat budaya penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan dapat direalisasikan serta apa yang dilaksanakan dapat memberikan kebaikan kepada semua pihak.

“MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT”

Pautan Laman